Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö on lajissaan ainutlaatuista poliittista ja kulttuurista yhteistyötä, joka toimii esikuvana muiden maiden alueelliselle yhteistyölle. Yhteistyön tarkoituksena on edistää alueellista tasapainoa ja hyvinvointia sekä pohjoismaista tietotaitoa ja kilpailukykyä. Lisäksi pohjoismaisen yhteistyön tarkoitus on koordinoida ja esittää pohjoismaisia näkökantoja kansainvälisillä foorumeilla. 

Pohjoismainen yhteistyö jakautuu viralliseen ja epäviralliseen yhteistyöhön. Virallisen yhteistyön peruspilareita ovat Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä niiden alaiset yhteistyörakenteet. 

Virallisen pohjoismaisen yhteistyön keskeiset alat ovat: 

  • kulttuuri
  • koulutus 
  • lapset ja nuoret
  • ympäristö
  • kansalaisten oikeudet
  • talous ja elinkeinoelämä 
  • informaatioteknologia


Konkreettisia tuloksia pohjoismaisesta yhteistyöstä ovat muun muassa yhteiset työmarkkinat, passiunioni, pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja ympäristömerkki. Viime vuosina on keskitytty erityisesti Pohjoismaiden kansalaisten liikkuvuutta haittaavien ns. rajaesteiden poistamiseen.

Pohjoismaat tekevät yhteistyötä myös ulko- ja puolustuspolitiikan, liikenteen ja viestinnän sekä kuluttajakysymysten alalla, mutta koska virallisia yhteistyörakenteita näillä aloilla ei ole, on yhteistyö epävirallista.
 

Pohjoismaiden liput liehuvat lipputangoissa.
Kuva: S.Sigbjørnsen / Stavanger 2008